Po Vašem kontaktování si naší zástupci s Vámi domluví schůzku.

Na první schůzce si prohlédneme Váš pozemek a dohodneme se na Vašich představách o budoucí realizaci (závlaha, vodní prvky, dětské prvky,drobné stavební práce). Je dobré si připravit podklady od pozemku (u novostaveb plán od architekta, výkazy výměr, geodetické měření). Pro závlahu nebo zahradní osvětlení je vhodné mít i plánek inženýrských sítí. Pří nedostatku podkladů provedeme vyměření pozemku a jeho fotodokumentaci.

Následně Vám vypracujeme počítačové 2D i 3D modely zahrady (základní představa - studie), aby jste měli základní představu o realizaci. Jsou s Vámi zkonzultovány případné změny plánu. Po odsouhlasení je vypracována finální verze a odhadní rozpočet.

Potom přistoupíme k samotné realizaci.


Kontakt

www.novezahrady.cz

ZAHRADNÍ SERVIS
ŠŤASTNÝ KRÁL
(+420) 774 736 662
(+420) 776 057 658